Mažosios bendrijos steigimas (MB steigimas)

Mažoji bendrija (MB)

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Mažajai bendrijai netaikomas minimalaus kapitalo reikalavimas ir šios juridinės formos steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys. Pažymėtina tai, kad Mažosios bendrijos turtą sudaro tik dalyvių įnašai, kurių vertė nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu. Mažoji bendrija gali pasirinkti vieną iš dviejų galimų valdymo struktūrų: dalyvių susirinkimą, kuris kartu būtų ir valdymo organas, arba dalyvių susirinkimas ir vadovas. Svarbu tai, kad Mažosios bendrijos nariai gali pasiskirstyti pelną tiek už finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.

MB steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

 

MB steigimo išlaidos:
1) Laikino pavadinimo įtraukimas į registrą – 16,22 €;
2) Registrų centro mokestis – 51,61 €;
3) Notaro mokestis – nuo 134,67 €;
4) Steigimo dokumentų rengimas ( mūsų paslaugos) – 100 €.
Viso: nuo 167,83 €