Uždarosios akcinės bendrovės steigimas (UAB steigimas)

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių litų. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Akcininkų teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR CK, kiti įstatymai ir bendrovės įstatai. Pažymėtina, kad akcininkai kartu su akcijomis įgyja ir turtines bei neturtines teises. Turtinės akcininkų teisės yra susiję su pelno dalies gavimu (dividendu) ir kt., tuo tarpu neturtinės akcininkų teisės siejamos su galimybe dalyvauti bendrovės valdyme.

 

UAB steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

5) Įstatinis kapitalas (nuo 2500 Eur).

 

IĮ steigimo išlaidos:

1) Laikino pavadinimo įtraukimas į registrą – 16,22 €;

2) Registrų centro mokestis – 57,34 €;

3) Notaro mokestis – nuo 293,98 €;

4) Steigimo dokumentų rengimas ( mūsų paslaugos) – 150 €.

Viso: nuo 223,56