Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas (UAB steigimas)

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių litų. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Akcininkų teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR CK, kiti įstatymai ir bendrovės įstatai. Pažymėtina, kad akcininkai kartu su akcijomis įgyja ir turtines bei neturtines teises. Turtinės akcininkų teisės yra susiję su pelno dalies gavimu (dividendu) ir kt., tuo tarpu neturtinės akcininkų teisės siejamos su galimybe dalyvauti bendrovės valdyme.

 

UAB steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

5) Įstatinis kapitalas (nuo 2500 Eur).

 

IĮ steigimo išlaidas sudaro:

1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;

2) Registrų centro mokesčio;

3) Notaro mokesčio;

4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

 

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

  • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

________________

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelė reikalinga steigiant įmonę
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

____________________________________

Steigti Mažąją bendriją >>>

Steigti Individualią įmonę >>>

Steigti Viešąją įstaigą >>>