Viešosios įstaigos steigimas

Viešosios įstaigos steigimas (VšĮ steigimas)

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.

VšĮ steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Informacija apie numatomus valdymo organus;

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

VšĮ steigimo išlaidos susidaro iš:

1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;

2) Registrų centro mokestčio;

3) Notaro mokesčio;

4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

 

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

  • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

________________

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelė reikalinga steigiant įmonę
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

 


Steigti Uždarąją akcinę bendrovę >>>

Steigti Mažąją bendriją >>>

Steigti Individualią įmonę >>>