Viešosios įstaigos steigimas (VšĮ steigimas)

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.

VšĮ steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Informacija apie numatomus valdymo organus;

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

VšĮ steigimo išlaidos:

1) Laikino pavadinimo įtraukimas į registrą – 16,22 €;

2) Registrų centro mokestis – 30,99 €;

3) Notaro mokestis – nuo 105,71 €;

4) Steigimo dokumentų rengimas ( mūsų paslaugos) – 100 €.

Viso: nuo 147,21